Organizačné a technické zabezpečenie

Mgr. Jana Chrenková
project manager
mobil: +421 911 454 298
e-mail: jana.chrenkova@tajpan.com

TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6
PSČ 821 05
Bratislava

IČO: 35 910 828
DIČ: 2021915357
IČ DPH: SK2021915357

Web: www.tajpan.com

ADRESA SEKRETARIÁTU SKS

Slovenská kardiologická spoločnosť
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava

tel.: +421 2 5479 1210
mobil: +421 905 822 087
e-mail: info@sks.sk