Hlavné témy

• „State-of-the-art lectures“ na vybrané témy klinickej kardiológie
• Kazuistiky
• Fabiánov memoriál a Hricákova prednáška
• Simulátory v kardiológii

Podujatie začína 10. 4. 2022 večer simulátormi a posterovou sekciou.

Odborný program