Ďakujeme za Váš záujem, registrovať sa môžete na mieste podujatia. 

Registračné poplatky EUR
člen SKS do 35 rokov 0 EUR
prvý autor, študent 0 EUR
člen SKS nad 35 rokov 20 EUR
nečlen SKS 40 EUR

Registračný poplatok je možné uhradiť ONLINE
V prípade, že registračný poplatok za účastníka platí organizácia (firma, nemocnica a pod.) je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa poplatok uhrádza.
Uhradený registračný poplatok sa nevracia
(duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.)

V prípade záujmu zúčastniť sa podujatia Implementačný míting prosím vyplňte  registračný formulár na stránke podujatia